Factoring České spořitelny zveřejnil na svých internetových stránkách Výroční zprávu za rok 2016. Ta i minulé výroční zprávy jsou k dispozici k nahlédnutí či stažení v sekci Ke stažení.