Zájem o odkup pohledávek neupadá, objem factoringu v prvním pololetí 2023 v ČR překročil 140 miliard korun

Objem pohledávek, které české firmy v prvním pololetí letošního roku postoupily na factoringové společnosti, činil 141 miliard korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 se sice jedná o mírný pokles (-1,4 %), ten je ale způsoben zejména vývojem kurzu koruny ovlivňující výši exportního factoringu. Obliba factoringu mezi českými firmami, který vedle financování pohledávek před jejich splatností nabízí například i finanční úsporu a jistotu zaplacení, je stále na rekordní úrovni.

Z celkového objemu factoringu v prvním pololetí 2023 připadlo 61 % na bezregresní factoring. Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta, činil zbylých 39 %. Téměř 70 % factoringových kontraktů v prvním pololetí byly tuzemské, 28 procent představoval exportní factoring a pouhá dvě procenta připadla na importní.

Factoring České spořitelny, a.s. je zakládajícícm členem Asociace factoringových společností v ČR (AFS) a je též členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA), jež sdružují největší factoringové společnosti v České republice.

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)