Factoring České spořitelny

Importní factoring je speciální finanční služba, která Vám umožňuje nakupovat zboží od zahraničních dodavatelů s odloženou splatností faktur, aniž byste museli nechat otevřít u vaší banky akreditiv, vystavit bankovní záruku nebo avalovat směnku.

S použitím importního factoringu si objednáváte zboží běžným způsobem s tím, že k datu splatnosti importních faktur tyto hradíte přímo nám místo Vašim zahraničním dodavatelům.

Alternativa - Přímé odběratelské financování

Jak to funguje?
Poplatky za službu
Země FCI
Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)


 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%