Factoring České spořitelny

Financováním na základě postupování pohledávek umožňujeme našim klientům:

  • překlenout výkyvy ve výši okamžité hotovosti,
  • stabilizovat a lépe plánovat peněžní toky (cashflow),
  • a zároveň zajišťujeme rizika z neplacení odběratelů, takže klient má jistotu inkasa.

 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%