Factoring České spořitelny

V případě Vašeho zájmu o factoringové služby v jiných zemích, prosím kontaktujte naše oddělení mezinárodního factoringu na telefonním čísle: +420 956 770 756.

V rámci Finanční skupiny nabízíme možnosti factoringu v těchto zemích podle sídla zahraničního klienta:

  • Rakousko
  • Slovensko
  • Chorvatsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko

Úplný seznam členů Finanční skupiny České spořitelny a společností náležejících do skupiny Erste Group naleznete zde.

 

Mám zájem o:

38.8%
8.4%
18%
21.3%